Düşünce Analiz
"Büyük savaşlar dünyaya egemen olma savaşlarıdır. ‘Dünyaya nasıl egemen olunur?’ sorusu sorulup cevap aranmaya başlanınca, artık insanın ve dünyanın doğası ya da anlamı soruşturulmaz. O noktada zihinsel ya da teknik estrümanlarıyla beraber, savaş endüstrisi yöneten ve savaş teknolojisi üreten, savaş...
"Eğer yekpare bir karakteri olan monoblok İslamiyet içinde bir Türk Müslümanlığı unsuru varsa, buna bağlı olarak bir Arap Müslümanlığından da söz etmek şart olur. Bu durumda bu kategorizasyon sonlanmaz ve devam eder: İran, Kürt, Çerkez, Boşnak, Afgan, Urdu, Berberi Müslümanlığı…...
"Kemiyet bir yana keyfiyete el atmak gerekiyordu yani Sünni gücü azaltmak, Şii gücü artırmak ta ki güç terazisinin kefeleri eşitleninceye kadar. Yoksa “Yüz yıllara uzanan genetik yılgınlığı ruhunun bir parçası şeklini almış olan Şia”nın Sünniliğe ve Sünnilere karşı topyekun bir...
"İlk 10 yılında İngiliz Ekolü’nün enstrümanı olarak idare etti devleti. (1924-1933 aralığında). Ondan sonra biz, CHP’yi Fransız Ekolünde görüyoruz. (1933 -1938 aralığında). Arkasından, CHP yine kulvar değiştirerek Alman Ekolünün Partisi oldu. (1938-1942 aralığında). Fakat CHP ortalıkta dolaşmaya alışmış bir oportünist yapı idi artık. Bu sebeple CHP’nin...
Bugün sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçilmektedir ve islam dünyası hala tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sancılarını dindirememiştir. Bugün için müslümanlar, varolan devletlerini adalet, halk egemenliği (beyat), ehliyet(yetenek), liyakat(hakediş) ve şura prensipleri çevçevesinde dönüştürmenin mücadelesini vermelidirler. Böyle bir çabanın  bugün için...
"Osmanlı’nın en geniş coğrafyası ‘vatan’, bu coğrafyada yaşayan herkes ‘Millet’tir. Devlet, sadece adalet ve güvenlik için değil, bu vatan ve millet ideasının gerçekleşmesi ve sürdürülebilmesi için yeniden inşa edilerek ortak ve demokratik iradenin tecelligâhı kılınmalıdır. Anglo-sakson/Yahudi cephesi ile Katolik- Kıta...
"Mustafa Kemal Paşa’nın Aralık 1919’da, Ankara’da söylediği “İskenderun körfezi güneyinden Antakya’dan Halep ile Katma istasyonu arasında Cerablus güneyinde Fırat nehrine ulaşır, oradan Deyr-i zor’a iner. Daha sonra doğuya doğru genişleyerek Musul, Kerkük ve Süleymaniye’yi içine alır” şeklinde bir güney sınırı...
Bosna Hersek’i dünya okyanusu içinde insanlık için bir ümit, kurtuluş, adil, eşit, özgür ve korkmadan yaşanabilecek bir ada olarak tasavvur ediyordu. Müslümanların kendilerinden sonra gelecek kuşakları yetiştirmede itaati –otoriteye boyun eğmeyi- esas almaya başlamaları önemli gerileme nedenlerinden biridir diyordu. Alija’ya göre Müslümanlar;...
"11 Eylül, yeni soğuk savaşın karşı dengesini oluşturmak için işaret fişeği gibiydi. İslam, sosyalizmin yerine hedefe kondu. İslam dünyası, Doğu Bloğunun yerine geçirildi. Tüm soğuk savaş yöntemleri kullanılarak yürütülen operasyonun inşaat aşamasında Afganistan ve Irak işgalleri gündeme geldi. Yürütülen programın nihai amacı düşünülmediğinde, bu işgallerin...
"Para ekonomisi merkezinde yani 'Batı' sistemik kriz ve çöküşe doğru ilerlerken Batılı devletler altın yumurtlayan tavukları kesmek için birbirlerine düşmüş gibi görünüyorlar. Küreselci büyük sermaye ABD'de yapay bir faiz artışı ile kontrollü bir dünya krizi başlatmak peşinde. ABD devleti ise...
Dosya İktibas
Avrupa'daki sağcı siyasetçiler ve sağcı medya, Huntington'un tezini Avrupa'nın kalbine getirip oturtmuş görünüyor. Bir yandan...
"Türkiye'nin ilk tercihi ABD'nin yeni duruma adapte olarak Rakka konusunda kendisi ile hareket etmeye ikna...
NATO-Rusya yol ayrımında Karadağ seçimleri AA Analiz Karadağ'da 16 Ekim Pazar günü yapılacak genel seçim...
Belgesel
" "Enver Hoca’nın yönetimindeki ülkede cami ve kiliseler başta olmak üzere bütün ibadethaneler kapatılıyor. Herhangi...
"​Ekibimizin Lübnan’daki son durağı ise bir Türkmen köyü olan Kıvaşra oluyor…2009 yılında bölgeyi ziyaret eden...
100. Yılında II. Meşrutiyet IX. Bölüm: Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Hiç şüphesiz Cumhuriyet, Osmanlı Devleti’nde uzun süren...
  100. Yılında II. Meşrutiyet VIII. Bölüm: Savaş ve İttihat Terakki: Tam İktidar Dönemi 1908’de...
100. Yılında II. Meşrutiyet VII. Bölüm: Trablusgarp Direnişi (1911) II. Meşrutiyet’in ilanından kısa süre sonra...
100. Yılında II. Meşrutiyet VI. Bölüm: 31 Mart Vakası (1909-1911) Uzun süren hürriyet mücadelesi sonunda...